Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Op 30/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi U. L. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie legalności rozbudowy instalacji gazowej

II SAB/Op 23/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zalesiania gruntów