Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Wr 7/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi: A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie: zwrotu podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2013 r.

I SAB/Wr 18/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-14

Sprawa ze skargi A z siedzibą we W. na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza S. postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2008, 2009, 2010 i 2011 I. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania aktu; I

I SAB/Wr 4/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi M. C. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie zwrotu podatku VAT za wrzesień i października 2013r

I SAB/Wr 25/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi: A sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s we W. na przewlekłość postępowania Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r.:

I SAB/Wr 21/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-30

Sprawa ze skargi A S.A. z siedzibą we W. na przewlekłość postępowania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. w przedmiocie prowadzenia postępowania kontrolnego dotyczącego rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r.

I SAB/Wr 20/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-30

Sprawa ze skargi A S.A. z siedzibą we W. na przewlekłość postępowania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. w przedmiocie prowadzenia postępowania kontrolnego dotyczącego rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za maj 2014 r.

I SAB/Wr 19/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-30

Sprawa ze skargi A S.A. z siedzibą we W. na przewlekłość postępowania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. w przedmiocie prowadzenia postępowania kontrolnego dotyczącego rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014 r.

I SAB/Wr 1/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

Skarga J. R. K. na przewlekłość postępowania Rady Gminy M. w przedmiocie prowadzonego postępowania w sprawie umorzenia raty podatkowej

I SAB/Wr 27/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-04

Sprawa ze skargi M. M. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za czerwiec 2013r.

I SAB/Wr 17/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za marzec 2013 r.
1   Następne >   2