Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 793/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia M. L. terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi U. S., J. S., S. K., A. J., A. K., K. G., B. S., J. Ł.

II OZ 1393/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu

II OZ 343/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej