Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 1146/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu

II OZ 1202/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...

II OZ 1213/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska