Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Bk 1063/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Rz 605/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu