Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 293/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SAB/Sz 89/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. w przedmiocie wniosku o wydanie karty parkingowej

II SA/Bk 393/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-10

Sprawa ze skargi A. W. na czynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w G. w przedmiocie odmowy przyznania karty parkingowej