Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 1054/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sitno w przedmiocie określenia wysokości opłaty za przyłączenie do wodociągu gminnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, która nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SA/Łd 880/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kodrąb w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Kodrąb oku nr XIII/21/96 w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów

II SA/Wr 96/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobromierz w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz

II SA/Łd 879/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kodrąb w przedmiocie ustalenia zasad korzystania z wodociągów

II SA/Lu 284/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie określenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i gaz oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Niemce stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Lu 438/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Lu 144/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie do sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Lu 90/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skierbieszów w przedmiocie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Gd 707/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 2306/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zamość w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz dopłat z budżetu gminy