Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ol 269/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jonkowo w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Lu 106/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie wysokości opłaty za włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1521/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały

II SA/Sz 341/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gościnie w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gościno

II OSK 1203/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz dopłat z budżetu gminy