Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 657/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i naradach organizacyjnych przez Wójta stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa.

II SA/Op 351/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie zasad przysługiwania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

II SA/Po 748/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-18

Skarga w sprawie ze skargi Gminy G. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie zmiany nazwy ulicy zwrócić skarżącej Gminie G. 300 zł [słownie: trzysta złotych] tytułem nienależnie opłaconego wpisu od skargi /

II OSK 2642/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z Aleja Armii Ludowej na Lecha Kaczyńskiego

II OSK 2643/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z F. B. na S. P.

II OSK 2644/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z J. S. na E. S.

II OSK 2882/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z Ppłk. W. S. na Mjr Hieronima Dekutowskiego 'Zapory'

II OSK 2645/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z S. B. na G. P.

II OSK 2880/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa ze Służby Polsce na Kazimierza Kardasia 'Orkana'

II OSK 2414/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z Batalionu Platerówek na Platerówek
1   Następne >   +2   4