Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 57/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Lu 897/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Kr 703/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Książu Wielkim w sprawie zaliczenia drogi Książ Wielki - Pod Sobote do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

I OSK 1919/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. K. i R. W. na zarządzenie Wójta Gminy Spytkowice nr [...] w przedmiocie założeń prawno