Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OW 58/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. P. i A. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Kielce znak [...] zatwierdzającej plan realizacyjny zagospodarowania terenu

II SO/Gl 3/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-19

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SO/Gl 4/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-19

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II OW 122/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-07

skarg S. F. i T. K. na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OW 23/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie sprawdzenia zgodności zagospodarowania nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy G.

II OW 34/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych

II OW 35/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych

II OW 37/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych

II OW 38/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych

II OW 33/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony melioracji wodnych
1   Następne >   2