Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 241/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 199/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. W. o udzielenie pomocy w formie zasiłku stałego z opłaceniem składki zdrowotnej oraz w formie udzielenia schronienia

I OW 167/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci A. i J. W. umieszczonych w rodzinie zastępczej

I OW 35/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich N., W. i O.Z. umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej

I OW 17/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zwrotu kosztów pogrzebu W. B.

I OW 85/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.C. o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie

I OW 90/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o przyznanie pomocy w formie pobytu w schronisku dla bezdomnych

I OW 121/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. K. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 103/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku R. K. o udzielenie pomocy finansowej

I OW 105/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka P.L. umieszczonej w pieczy zastępczej
1   Następne >   +2   +5   7