Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 15/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania w sprawie zmiany stosunków wodnych na działce

II OW 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania w sprawie zmiany stosunków wodnych na działce

II OW 156/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji stwierdzającej przejście nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa