Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OW 266/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości

I OW 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania L.B. i innych od decyzji o zmianie numeracji porządkowej budynku

I OW 36/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Wójta Gminy M. od decyzji Starosty S. w sprawie udostępnienia pełnej treści mapy zasadniczej postanawi...

I OW 80/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Przedsiębiorstwa [...] 'G.' od decyzji Starosty Tomaszowskiego w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjn...

I OW 149/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania M.K. od decyzji w sprawie naliczenia opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za uwierzytelnienie dokument...

I OW 150/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania R. P. od decyzji Starosty Zielonogórskiego w sprawie zwrotu opłaty za uwierzytelnienie d...

I OW 243/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania D. W. od pisma Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

I OW 158/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-10

Wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w O. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji Starosty N. odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w opłatach pobieranych za uwierzytelnienie dokumentów