Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I ONP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I ONP 31/10 - Wyrok NSA z 2012-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

I ONP 7/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

III SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania

I ONP 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I ONP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania

II SA/Gl 632/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości