Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II ONP 7/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zagrodno , Nr XV/81/08 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II ONP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa , Nr [...] w przedmiocie wyznaczenie obszaru, na którym obowiązuje zakaz budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nad...

I ONP 9/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Krakowie w sprawie skargi J. Ż. na uchwałę Rady Miasta D. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie D.