Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1116/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentów na rok akademicki 2012/2013

II SA/Wa 645/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 646/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 1459/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie nieprzyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów

II SA/Sz 292/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej w przedmiocie stypendium rektora

VIII SA/Wa 713/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego

II SA/Wa 1405/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz uchylenia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora wraz z odmową nadania stopnia we wznowionym postępowaniu

III SA/Lu 676/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Katolickiego Uniwersytetu w przedmiocie stypendium socjalnego.

I OSK 2039/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Politechniki Koszalińskiej w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Kr 403/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki w przedmiocie odmowy przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
1   Następne >   +2   +5   +10   19