Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 783/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

III SA/Kr 250/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

I OZ 441/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Bd 1344/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania umorzyć postępowanie.

II SA/Bk 34/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 20/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 633/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

skarg P. S. na decyzje SKO w Kaliszu: - w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego

II SA/Ol 8/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przyznania pomocy w formie obiadów

II SA/Po 935/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Ke 121/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki
1   Następne >   +2   +5   +10   17