Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 120/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-21

Skarga S. K. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Po 1075/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

II SAB/Lu 198/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-16

Skarga Z. W. na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego usług opiekuńczych w roku 2014 r.

IV SA/Wr 193/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat

I OW 248/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zwrotu poniesionych kosztów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku w związku z przyznaniem świadczenia pieniężnego dla G. M.

II SA/Bk 640/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

II SA/Rz 966/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 199/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 148/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania i odmowy przekazania do załatwienia innemu Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

IV SA/Wr 700/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   24