Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

IV SA/Gl 447/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 329/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie umieszczenia pracownicy w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Łd 126/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o wpisanie do ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

III SA/Lu 615/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

IV SA/Gl 757/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia [...] r. nr [...]w przedmiocie inspekcji pracy

III SA/Lu 648/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w zakresie wniosku uczestnika postępowania H. . o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

III SA/Lu 633/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Lu 618/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Lu 630/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w zakresie wniosku uczestnika postępowania o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 516/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-20

Wniosek w przedmiocie nakazu wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy