Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

I OZ 891/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II SA/Wa 165/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

I OZ 397/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie renty specjalnej

I OZ 584/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II SA/Wa 997/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku

II SA/Wa 2396/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II SA/Wa 1802/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

Wniosek w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku

I OZ 71/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku

II SA/Wa 45/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

I OSK 3021/15 - Wyrok NSA z 2016-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.
1   Następne >   2