Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SA/Łd 687/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1886/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-12

Sprawa ze skargi W. O. w przedmiocie pozostawienia przez Krajową Radę Sądownictwa bez rozpoznania zgłoszenia W. O. na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego