Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 389/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnień wynikających z przyznania licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

VI SA/Wa 1228/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi P. K. na czynność Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w przedmiocie ustalenia wyniku kolokwium cząstkowego i weryfikacji wyników kolokwium

III SO/Wr 34/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-04

Sprawa ze skargi D. N. na pismo Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sądową w okręgu o.,

III SAB/Wr 3/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra [...] w przedmiocie zajęcia stanowiska w sprawie odmowy wydania decyzji o zwolnieniu z funkcji biegłego sądowego

III SA/Lu 129/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-22

Sprawa ze skargiT.S. na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisania T.S. na listę aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 1229/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi P. K. na czynność Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w przedmiocie ustalenia wyniku kolokwium cząstkowego i weryfikacji wyników kolokwium

IV SA/Po 352/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-22

Sprawa ze skargi Z. P. na czynności administracyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie przywrócenia licencji zawodowej i ponownego wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości

II SA/Go 86/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wpis na listę radców prawnych

II GSK 368/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-07

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi P.K. na czynność Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w przedmiocie ustalenia wyniku kolokwium cząstkowego i weryfikacji wyników kolokwium

VI SAB/Wa 142/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w L.
1   Następne >   3