Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1637/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Kr 750/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO . w przedmiocie stosunków wodnych

II SA/Kr 791/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 206/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie nakazu odtworzenia rowu;

II SA/Kr 1733/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Kr 420/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niewystąpienia zmiany stanu wody na gruncie i odmowy nakazania czynności

II SA/Kr 1442/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie włączenie do spółki wodnej

II SA/Kr 421/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia niewystąpienia zmiany stanu wody na gruncie i odmowy nakazania czynności

II SA/Kr 1281/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 141/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazu wykonania dodatkowego odwodnienia
1   Następne >   +2   +5   +10   36