Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 185/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt matki w Domu Opieki

II SA/Sz 421/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-15

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 686/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 845/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Gd 186/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 906/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Sz 856/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-28

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 909/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1716/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Po 898/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-24

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
1   Następne >   +2   4