Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1496/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1497/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 693/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

IV SA/Wr 694/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

VIII SA/Wa 809/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 691/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązania do ich zwrotu

IV SA/Wr 692/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązania do ich zwrotu

IV SA/Gl 420/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Bk 114/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Gd 192/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   24