Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 467/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

I OSK 1612/13 - Wyrok NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Kr 1559/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 170/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-31

skarg Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa G. i Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ł. na decyzję SKO w N. w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości. skargi oddala.

II SA/Kr 425/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-14

skarg Lasów Państwowych -Nadleśnictwa Łosie oraz Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Gorlice na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Łd 636/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na Skarb Państwa opuszczonego gospodarstwa rolnego

I OSK 1528/06 - Wyrok NSA z 2007-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] nr [...]

I OSK 1826/06 - Wyrok NSA z 2007-12-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia czy zespół dworsko

I OSK 1868/06 - Wyrok NSA z 2007-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia i odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 41/07 - Wyrok NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej
1   Następne >   +2   +5   9