Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 523/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie specjalnego zasiłku celowego. I.

II SA/Lu 506/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 821/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-26

Sprawa ze skargi Z. W. z udziałem SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie II SA/Lu 390/13

II SA/Lu 114/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-17

Skarga Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych.

II SA/Lu 115/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 367/07

II SA/Lu 117/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego.

II SA/Lu 313/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 597/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie IISA/Lu 224/09 w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 662/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 769/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wyrównawczego
1   Następne >   +2   5