Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 940/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

I SA/Wa 2317/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-03

Sprawa ze skargi W. K. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 310/10

II SA/Lu 187/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-05-09

Skarga J. S. na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 71/11 dotyczącej zasiłku okresowego

II SA/Ke 49/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-09

Sprawa ze skargi S.S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie sygn. akt II SA/Ke 295/10

II SA/Po 899/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-10

Sprawa ze skargi M.K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Ke 50/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-09

Sprawa ze skargi S.S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie sygn. akt II SA/Ke 296/10

I OSK 2116/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bd 1234/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-09

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 577/11

II SA/Lu 24/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 188/10 o odmowie zmiany decyzji dotyczącej przyznania usług opiekuńczych

II SA/Łd 396/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego
1   Następne >   2