Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 366/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości