Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1637/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec stwierdza nieważność zaskarżonego planu miejscowego w jego części tekstowej obejmującej: § 12, § 14, § 22, § 26, § 28, § 30, § 31, § 32, § 35, § 4 ust. 2 tekstu Załącznika nr 22 do zaskarżonej uchwały w zakresie słów 'Miejskiej w Wyszkowie' oraz § 25 tekstu uchwały w zakr...

II SA/Kr 539/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 215/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla wsi : B., B., J., K., L., L., M., P., T., Z. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 15 ust.l pkt 3, § 15 ust. 2 pkt 5, § 15 ust. 2 pkt 7, § 17 w zakresie słów: 'Wszelkie prace planistyczne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków', § 18 pkt 5, § 19 pkt 4, § 20 pkt 3, § 21 pkt 6 lit.b w zakresie słów: 'i wcz...

II SA/Kr 230/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi K. w Gminie K. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2 ust. 4, § 2 ust. 5, § 5 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2, § 10 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, § 10 ust. 3 pkt 3 w zakresie zdania: 'w sytuacji orientacyjnego wyznaczenia tej strefy na rysunku planu, należy ją uściślić w toku sporządzania koncepcji zagospodarow...

II SA/Kr 125/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1561/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wadowicka

II SA/Kr 537/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 540/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi W. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1635/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec w przedmiocie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec

II SA/Kr 1428/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wróblowice'
1   Następne >   +2   5