Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Po 1047/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-16

Skarga R. G. na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Po 1127/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Kr 248/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odmowy odroczenia terminu spłaty

III SA/Kr 1183/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności alimentacyjnych

IV SA/Gl 675/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Kr 319/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej I

III SA/Kr 218/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Kr 386/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Kr 1305/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Ol 413/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   2