Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

III SA/Kr 472/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi C Sp. z o.o. z siedzibą w Z na czynność Gminy - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty

III SA/Kr 473/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w W na czynność Gminy - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty

II SA/Ol 602/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2000-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 9 czerwca 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych: uchyla zaskarżona decyzję oraz utrzymana przez nią mocy decyzję prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 18 kwietnia 2000 r. (...); stwierdza nieważność decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 18 kwietnia 2000 r. (...); zasądza od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ...

II SA 2169/99 - Wyrok NSA z 2000-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki

II SA 1144/99 - Wyrok NSA z 1999-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień (...) w przedmiocie zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki (...)

IV SA/Wa 484/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

Sprawa ze skargi K. K. oraz A. K. na pismo Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście przedsiębiorców, którym przysługuje spłata niezaspokojonych należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych