Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 1569/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SAB/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 321/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 669/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 654/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego

I OSK 94/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2944/13 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2944/13 - Postanowienie NSA z 2015-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2180/11 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania
1   Następne >   2