Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1177/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi A. D-K. na czynność Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie nieumieszczenia na liście klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego