Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 1117/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Łd 2032/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-01

Stosowanie przepisów podatkowych dotyczących ulg powinno być ścisłe, jako przepisów szczególnych, stanowiących odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Oznacza to wyłączenie wykładni rozszerzającej, podobnie jak i zwężającej.

I SA/Łd 1191/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P. T. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 1999 r.

II SA/Łd 763/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie: nakazania likwidacji otworów okiennych i otworu drzwiowego

I SA/Łd 600/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Łd 899-902/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-07-12

Sprawa ze skargi Biura P.-I. 'P.' Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. na decyzje Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych i odsetek od zaległości podatkowej za lata podatkowe 1996 i 1997

II SA/Łd 2697/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 659/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego

I SA/Łd 2212/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-12

Alimenty na rzecz dzieci, niezależnie od tego, czy są ustalone w wyroku alimentacyjnym czy też nie, nie podlegały odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem.~Alimenty na rzecz dzieci nie są bowiem źródłem przychodów /art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ i nie podlegają odliczeniu od dochodu.

II SA/Łd 948/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-09-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym
1   Następne >   +2   +5   +10   12