Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

III SA/Łd 763/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-23

skarg M. K. na decyzje Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012; nr [...] w przedmiocie przyznania płatności ONW na rok 2012; nr [...] w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012

III SA/Łd 1/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranej z tytułu zalesiania gruntów rolnych oraz zalesianiu innych gruntów niż rolne

III SA/Łd 750/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

III SA/Łd 995/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2011 r.

II SA/Łd 189/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

III SA/Łd 877/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności bezpośrednich z tytułu wspierania działalności rolniczej

III SA/Łd 492/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2010

III SA/Łd 491/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010

III SA/Łd 989/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013

III SA/Łd 828/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu
1   Następne >   +2   +5   +10   69