Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

V SA/Wa 2040/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegających zwrotowi

V SA/Wa 867/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

Wniosek w przedmiocie odroczenia terminu zapłaty nałożonej kary pieniężnej

VII SA/Wa 1386/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

V SA/Wa 2290/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 261/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 3000/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego i nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

VI SA/Wa 843/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

IV SA/Wa 2801/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-21

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

VII SA/Wa 950/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego

VI SA/Wa 2223/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej bez zezwolenia
1   Następne >   +2   +5   8