Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 41/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 18/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 18/07 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego K. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 39/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Stowarzyszenia [...] w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 42/07 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego K. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 41/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Stowarzyszenia [...] w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 46/07 w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 532/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej