Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1790/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 664/16

I SAB/Wa 164/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości warszawskiej

I SA/Wa 1506/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi W.G. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 505/16 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz W.G. sumę pieniężną w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych; 4. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz W.G. kwot...

I SAB/Wa 256/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I SAB/Wa 369/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 2012/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi T. K., A. W., M. W., R. W. i W. M. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 139/15

I SA/Wa 1320/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi A. J., J. J., M. J.i S. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 199/14

I SA/Wa 1853/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

Sprawa ze skargi D. N., B. R. i J. N. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 531/1

I SAB/Wa 279/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 289/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2