Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

OPS 9/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

Skarga Marka N. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (...), po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o ...