Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

VI SAB/Wa 104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi W. K. w przedmiocie bezczynności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił: odrzucić skargę

IV SA/Wa 2563/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Skarga A. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

V SA/Wa 2976/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów;

II SA/Wa 164/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Skarga H. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Wa 162/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o zwolnienie z dyspozycji Policji lokalu mieszkalnego

I SA/Wa 980/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

II SAB/Wa 86/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niewydania decyzji zobowiązującej do opuszczenia mieszkania

II OZ 800/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

V SA/Wa 2977/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów;

I SA/Wa 446/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   13