Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 1090/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 2104/11 - Wyrok NSA z 2013-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 916/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1501/11 - Wyrok NSA z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 2160/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1436/12 - Wyrok NSA z 2013-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 726/12 - Wyrok NSA z 2013-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 298/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 2598/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

I SA/Wa 362/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   3