Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 409/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia w sprawie prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 592/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 344/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 540/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego