Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SAB/Po 21/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej Trzemeszna w przedmiocie braku podjęcia uchwały w przedmiocie zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

I SA/Wa 106/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

I OSK 1706/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym

I OSK 2800/16 - Wyrok NSA z 2017-05-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu

I SA/Wa 160/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta

II SA/Bk 281/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-14

Skarga K. M. na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie określenia warunków przyznawania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy S.

II SA/Go 28/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy

I SA/Wa 107/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi A. W. na zarządzenie Prezydenta [...] w przedmiocie określenia sposobu wykonywania uchwały

II SA/Gd 652/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

II SO/Kr 2/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-12

Zażalenie na postanowienie w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
1   Następne >   2