Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 559/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór przyczepy jednoosiowej

II SA/Sz 712/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy dokonania zabezpieczenia przepadku samochodu uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...]

I OSK 1140/07 - Wyrok NSA z 2008-08-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy dokonania zabezpieczenia