Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VI SAB/Wa 245/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie pozwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego

VI SAB/Wa 9/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-24

skarg H.S.A. z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie wpisu z urzędu do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej surowców farmaceutycznych Hascobaza, Wazelina biała i Lanolina

II SAB/Sz 26/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VI SAB/Wa 10/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie wydania pozwolenia na wprowadzenie produktu biobójczego

V SAB/Wa 3/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie postępowania z wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

VI SAB/Wa 20/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie wpisu z urzędu do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej surowca farmaceutycznego [...]

VI SAB/Wa 43/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie ustalenia ceny urzędowej i wpisania wyrobu medycznego do wykazów leków i wyrobów refundowanych

VI SAB/Wa 53/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji, przepisów ustawy o refundacji leków i środków spożywczych

VI SAB/Wa 62/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych polegającą na nierozpoznaniu w terminie sprawy wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych

II GSK 999/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji
1   Następne >   3