Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 248/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-09

Skarga W. B., D. B., B. N., na uchwałę Rady Gminy N., w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy N.,

II SA/Rz 227/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

II SA/Rz 803/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

II SA/Rz 346/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

II SA/Rz 146/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

II SA/Rz 636/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie udziału mieszkańców Gminy w budowie infrastruktury technicznej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Rz 344/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu

II SA/Rz 1225/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym