Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bk 448/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłat podwyższonych z tytułu wprowadzania ścieków do wód w IV kwartale 2004r.

II SA/Bk 449/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłat podwyższonych z tytułu wprowadzania ścieków do wód w I kwartale 2005 r.

II SA/Bk 450/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłat podwyższonych z tytułu wprowadzania ścieków do wód w II kwartale 2005r.

II OSK 774/06 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania do wykonania robót zapobiegających wyrządzaniu szkód przez spływające wody opadowe

II SA/Łd 422/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaległości w opłacie za pobór wód

II SA/Rz 945/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przeniesienia praw i obowiązków z pozwolenia wodnoprawnego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji

OSK 1192/04 - Wyrok NSA z 2005-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej za wprowadzenie ścieków do wód bez pozwolenia wodnoprawnego w II kw. 2002 r.

II SA/Bk 447/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłat podwyższonych z tytułu wprowadzania ścieków do wód w II kwartale 2004r.

II OSK 1823/08 - Wyrok NSA z 2009-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych

IV SA/Wa 1063/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2