Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 513/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowych

III SA/Po 95/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi

III SA/Po 343/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze [...] Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych